Familierecht

De laatste jaren heeft het kantoor zich bekwaamd in het afwikkelen
van echtscheidingen, procedures betreffende
onderhoudsgeld voor kinderen, discussies over omgangsrecht,
echtelijke moeilijkheden en vereffening-verdeling.

Zulke dossiers vragen een persoonlijke aanpak en zijn dus maatwerk.